Performans Yönetimi asdsasas

– Çalışanlarımızın Şirketimizin sonuçlarına sağladıkları katkıların sistematik, periyodik ve ölçülebilir göstergelere dayanan yöntemlerle değerlendirilmesi,

– Çalışanlarımızın beklentileri de göz önünde bulundurularak motivasyonlarının, Şirketimize bağlılıklarının ve performanslarının artırılması,

– Çalışanlarımıza sürekli ve yapıcı geri bildirim verilmesi,  mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi

Performans Yönetimi Sistemimizin öncelikli hedeflerindendir.