Politikalarımız

Kalite Politikası

Şirket olarak, tüm yasal düzenlemelere ve etik standartlara tam uyum sağlamak en yüksek önceliğimizdir. Faaliyetlerimizi yürütürken yasalara saygı gösterir, müşteri ve iş ortaklarımızın haklarını koruruz.

Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak amacıyla, ihtiyaçlarını anlamak ve en üst düzeyde karşılamak için çaba gösteririz. Hızlı ve doğru çözümler sunarak müşteri beklentilerini aşmayı hedefleriz.

Çalışanlarımızın haklarına saygı duyar, adil çalışma koşulları sağlarız. Ekip üyelerimizin sürekli gelişimini destekler, eğitim ve fırsatlar sunarak potansiyellerini en üst düzeyde değerlendirmelerine yardımcı oluruz.

Faaliyetlerimizi sürdürürken çevre ve toplum sağlığını gözetiriz. Sürdürülebilirlik ilkelerine uygun hareket ederek enerji verimliliğini artırır, atık yönetimini etkili bir şekilde yönetiriz. Topluma fayda sağlamak ve destek olmak için sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunuruz.

Müşteri ve iş ortağı bilgilerini en üst düzeyde gizli tutar, bu bilgileri yalnızca yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanırız. Bilgi güvenliğine büyük önem verir, teknolojik ve operasyonel tedbirlerle verileri koruruz.

Kalite yönetim sistemlerimizi sürekli olarak gözden geçirir ve geliştiririz. Süreçlerimizi optimize eder, yenilikçi yaklaşımlarla faaliyetlerimizi daha etkili hale getirmek için çaba sarf ederiz.

İş ortakları ile dürüst, adil ve şeffaf ilişkiler kurarız. Haksız rekabetten kaçınıp rekabetçi ve etik değerlere uygun bir şekilde hareket ederiz.

Bu kalite politikası, şirketimizin taahhüt ettiği profesyonellik, etik ve kalite standartlarını yansıtmaktadır. Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı, çalışanların gelişimini desteklemeyi ve toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

Bilgi Güvenliği Politikası

Erişim Müşteri Hizmetleri olarak, her tür bilgi varlığının Şirketimiz tarafından elektronik ya da fiziksel olarak elde edilmesi, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması süreçlerinin yönetiminde bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin korunması ve güvenliğinin tüm çalışanlar ve üçüncü kişiler tarafından sağlanmasını amaçlarız.

Paydaşlarımızın gereksinimlerini her zaman karşılayabilmek amacıyla iş sürekliliğini sağlamak için gerekli sistemleri kurar ve sürekli iyileştiririz.

Tâbi olduğumuz ulusal ve uluslararası düzenlemelere, yasal ve ilgili mevzuat gereklerine, anlaşmalardan doğan yükümlülüklere, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklara uyumu sağlar ve düzenli olarak izleriz.

Kişisel verilerin işlenmesinde sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin bilinciyle hareket eder, kişi bilgilerini yerel ve uluslararası yükümlülüklere uygun şekilde muhafaza ederiz.

Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliği tesis ederiz.

Bilgi varlıklarını yönetir, riskleri değerlendirir ve bu risklere yönelik kontrolleri uygulamak için kurulmuş yönetim sistemini geliştirir, fırsatları belirler ve sürekli olarak iyileştiririz.

Teknolojik gelişmeleri yakından izler, gelişim ve değişimlere uyum sağlarız.

Çalışanlarımızda bilgi güvenliği ile ilgili farkındalığını sağlamak ve sürekli olarak yükseltmek için gerekli tüm desteği sağlarız.

Güvenliğin sağlanmasına yönelik süreçleri sürekli gözden geçirir, riskleri değerlendirir, kontrol altına alır ve bu süreçlerin iyileştirilmesine yönelik fırsatları tayin ederiz.

Bu politika şirketimizin taahhüt ettiği bilgi güvenliği standartlarını yansıtmaktadır. Bilgi güvenliğini en üst düzeyde sağlamayı, çalışanların gelişimini desteklemeyi ve toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.