Kullanım Şartları ve Gizlilik

Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş.’ye ait yazı, fotoğraf, grafik, ses ve video malzemeleri, herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz. Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş.’ye ait bu malzemeler ya da onların kısımları, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları haricinde bir bilgisayarda saklanamaz. Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. bu tür kaynaklardan doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.