Eğitim ve Gelişim asdsasas

Çalışanlarımızın çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ulaşmaları amacıyla eğitim, kurs, seminer ve benzeri olanakları sağlıyoruz. Şirketimizde sınıf eğitimi, iş başında öğrenme, e-öğrenme yaklaşımları harmanlanarak kullanılmaktadır. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde Şirketimizin strateji ve hedefleri, performans değerlendirme sonuçları, görevin gerekleri, yönetici ve çalışanın kendisinden gelen geri bildirimler ve yeni projeler önem taşır.