Değerlerimiz
İnsan Hakları ve Tarafsızlık
İnsan Hakları ve Tarafsızlık

Erişim bünyesinde kişilerin cinsiyetine, etnik kökenine, ırkına, rengine, milliyetine, ekonomik durumuna, siyasi düşüncesine, dinine ve diğer inanışlarına ilişkin ayrımcılık yapılamaz. İşe alımlarda ve terfilerde, sağlanan çalışma koşullarında, müşterilerle ve ortaklarla olan tüm ilişkilerde bu anlayış geçerlidir. Faaliyetlerimiz çerçevesinde hangi ortamda bulunursak bulunalım, kişi hak ve özgürlüklerine saygı duyar, inanır ve destekleriz.

Çalışan Memnuniyeti
Çalışan Memnuniyeti

Tüm hizmet birimlerimizde çalışanların yüksek motivasyonlu ve verimli çalışmaları ana hedefimizdir. Erişimlilerin daha mutlu, işiyle barışık olmaları ve koşullarının geliştirilmesi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını olusturulmasını sağlar.

Müşteri Memnuniyeti
Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizin beklentilerini nitelikli hizmetle karşılamak önceliğimizdir. Hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek için teknolojik altyapımızı üstün tutmaya ve donanımlı insan kaynağımızı verimli kullanmaya özen gösteririz. Olası müsteri şikayetlerine neden olabilecek hataların düzeltilmesi ve yinelenmemesi için gereken önlemleri ivedilikle alırız ve bu konuda çalışanlarımızı bilgilendiririz.

Güvenilirlik
Güvenilirlik

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde; doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı öncelikli değerlerimiz olup iş ortaklarımızın ve iş birlikteliklerimizin de aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekleriz.

Yasallık
Yasallık

Tüm yasal düzenlemelere uygun hareket eder, müşterilerimiz ile iş ortaklarımızın kurallarına ve kalite yönetim sistemlerine paralel faaliyetlerimizi sürdürürüz.

Gizlilik
Gizlilik

Müşterilerimize ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutar, özenle saklarız. Bu bilgileri kanun nezdinde yetkili kılınan merciler dışındaki üçüncü şahıs ve firmalara beyan etmeyiz.

Güvenlik
Güvenlik

Hizmet verdiğimiz mekanların çalışan ve kurum güvenliği dahil her türlü olumsuzluğa karşı korunmasına özen gösteririz. Müşterilerimize sunulan hizmetlerde de, bilgi güvenliği dahil her türlü teknik zararın engellenmesini sağlarız.